Od czego zależą kursy walut?

Rynek walutowy jest zależny od stanu gospodarki oraz sytuacji makroekonomicznej w danym kraju. Również więc i kursy walut w kantorach są uzależnione od wielu różnych czynników. Przedsiębiorcy, którzy chcą zabezpieczyć swoje przepływy w obcej walucie powinni więc mieć je wszystkie na uwadze. Pozwoli im to na zabezpieczenie się przed ewentualnymi stratami.

Na kursy walut w kantorach wpływ ma przede wszystkim Produkt Krajowy Brutto (PKB), który wyrażany jest w jednostce pieniężnej i stanowi dochód wytworzony w danym roku na obszarze danego kraju przez jego obywateli oraz obcokrajowców pracujących na tym obszarze. Wzrost PKB jest równoznaczny z poprawą stanu gospodarki krajowej, wzrostem produkcji, a tym samym z napływem do kraju znacznej ilości obcego kapitału. Skutkiem jest wzrost popytu na daną walutę, a więc wzrost jej kursu. Napływ kapitału pojawia się jednak dopiero w momencie, gdy PKB danego kraju jest wyższe niż tego skąd pochodzi kapitał.

Ponadto ważny jest poziom stóp procentowych. Na te z kolei wpływa polityka monetarna prowadzona przez Bank Centralny. Jeśli stopy procentowe rosną (a tym samym oprocentowanie obligacji) rynek jest bardziej atrakcyjny dla kapitału zagranicznego, gdyż można osiągnąć wyższe stopy zwrotu. W momencie zakupu dłużnych papierów wartościowych zachodzi konieczność wymiany waluty obcej na krajową. Rośnie więc na nią popyt. Poziom stóp procentowych wpływa jednak na kursy walut w kantorach długoterminowo.

Na kursy walutowe wpływa też inflacja, mierzona jako tempo wzrostu cen. Sygnałem nadchodzącej inflacji jest zazwyczaj wskaźnik PPI, informujący o zmianach cen produktów produkcyjnych, który służy do mierzenia ustalanych przez producentów cen na poszczególnych etapach produkcji. Jeśli tempo wzrostu cen jest szybkie zachodzi proces zmniejszenia się konkurencyjności produktów krajowych w stosunku do tych zagranicznych. Rośnie więc popyt na towary pochodzące z zagranicy, do których zakupu potrzebna jest obca waluta.

Oprócz ten na kursy walut wpływ ma szereg pobocznych czynników. Bardzo ważna jest m.in. stabilność polityczna danego państwa. Inwestorzy z zagranicy uważnie obserwują sytuację wewnętrzną, w tym m.in. działalność partii politycznych czy częstotliwość demonstracji publicznych. Stabilność jest dla nich gwarancją, iż w przyszłości nie wystąpią żadne zdarzenia, które spowodują negatywne skutki dla krajowej gospodarki. Ponadto  warto pamiętać, iż żaden czynnik nie pozostaje bez wpływu na inne. Należy więc je rozpatrywać indywidualnie oraz w odniesieniu do całej grupy. Dokładna prognoza kursu waluty jest niemożliwa do uzyskania, więc może ona służyć jedynie pomocniczo podczas podejmowania decyzji o kupnie lub sprzedaży danej waluty obcej.

Copyright Edukacja finansowa dla wszystkich | Podstawy wymiany walut w kantorach 2018