Rodzaje i zalety kantorów online

Kantory online przeżywają w ostatnich kilku latach intensywny rozwój. Przemawiają za nimi przede wszystkim szybkość, wygoda, a także stały dostęp do indywidualnego konta, dzięki któremu w każdym momencie można zapoznać się z aktualnymi ofertami i wykonać transakcję. Poza tym usługi online są zazwyczaj tańsze. Dlaczego kantory internetowe zaczynają cieszyć się tak dużą popularnością?

Popularność e-kantorów

Szacuje się, że obecnie z usług kantorów internetowych skorzystało już ponad 400 tysięcy osób. Widać więc, że liczba klientów zadowolonych z tej formy wymiany waluty rośnie. Nie jest jednak tak duży, jak np. liczba użytkowników bankowości online. Warto jednak podkreślić, iż zauważalna jest w tym przypadku stała tendencja wzrostowa i prognozy są bardzo pomyśle dla wszystkich kantorów internetowych.

Kantory online i ich rodzaje

Można wyróżnić trzy podstawowe modele działalności kantorów internetowych:

  1. Kantory internetowe należące do podmiotów prywatnych – początkowo nie cieszyły się one zbyt dużą popularnością wśród klientów, przede wszystkim z uwagi na brak powiązania z instytucjami zaufanymi, ale wraz z upływem czasu zyskały szerokie grono zadowolonych użytkowników.
  2. Kantory online należące do podmiotów bankowych – powstały jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na usługi wymiany waluty oferowane przez zaufane podmioty; korzystanie z nich wiąże się jednak z pewnymi obostrzeniami, zwykle ich usługi dostępne są tylko dla klientów danego banku, co wymaga prowadzenia konta walutowego i uiszczanie stałych opłat.
  3. E-kantory łączące funkcjonowanie kantorów należących do banku i prywatnych – są podmiotami łączącymi zalety kantorów internetowych prowadzonych przez banki i tych należących do właścicieli prywatnych; wymiana walut nie wymaga np.  posiadania rachunku w danym banku.

Zalety kantorów internetowych

Główne zalety kantorów online to wygoda, szybkość, bezpieczeństwo oraz znacznie korzystniejsze kursy wymiany walut niż w przypadku kantorów stacjonarnych. W niektórych bankach spread wynosi nawet 10%, podczas gdy w e-kantorach nie przekracza zwykle 0,5%. Działalność internetowa wiąże się bowiem ze znacznie niższymi kosztami. Placówki tego typu zatrudniają mniej pracowników, a poza tym nie muszą martwić się wysokimi kosztami wynajmu. Dlatego też ich oferty są bardzo konkurencyjne. Do grona ich klientów najczęściej zalicza się m.in. kredytobiorców, którzy spłacają zobowiązania finansowe zaciągnięte w obcych walutach. Od momentu wejścia w życie tzw. ustawy antyspreadowej mogą oni korzystać z kantorów online ze względu na lepsze warunki wymiany, niż te w bankach czy kantorach stacjonarnych. Wiele osób wciąż pozostaje nieufnych wobec e-kantorów, ale wszystko wskazuje na to, że ich popularność będzie systematycznie rosnąć.

Copyright Edukacja finansowa dla wszystkich | Podstawy wymiany walut w kantorach 2018